Oferta


*w świetle obowiązujących przepisów prawa na wycięcie drzewa, nie będącego drzewem owocowym, starszego niż 10 lat, wymagane jest pozwolenie wójta gminy, burmistrza, bądź prezydenta miasta.